Wpływ naszych przekonań na życie (2)

Jeżeli chcemy osiągnąć wymierne rezultaty musimy podjąć działania. Działania natomiast muszą być poprzedzone przez decyzję – oczywiście skuteczną decyzję. Może ona wypływać z nie zawsze prawdziwych przekonań pozytywnych lub negatywnych. Przekonania m.in. pochodzą z uwarunkowania w okresie dzieciństwa. Ważne, żeby działały na naszą korzyść.

Na szczęście można je kształtować nawet jeżeli dotyczą przeszłości. Wymaga to jednak codziennej pracy, powtarzania nowych myśli, zachowań, postaw. Potrzebna jest praca przez dłuższy czas. Możesz wygospodarować czas w planie codziennych zajęć i wpisać to na listę zadań. Czasami zmiana jakiegoś uwarunkowania może potrwać pół roku, a nawet kilka lat. Czasami określone zachowania wynika z kilku różnych uwarunkowań powiązanych ze sobą. Wtedy przystępujemy do pracy nad jednym, a potem wyłania się kolejna rzecz do pracy. Oczywiście zmieniamy tylko te zachowania, które mają negatywny wpływ na nasze życie.

 

Jak przystąpić do pracy nad zmianą przekonań? 


Najlepiej  z kartką papieru i długopisem – to bardzo ważne, myśli są ulotne.  Brian Tracy wśród wiodących metod zwiększania skuteczności w działaniu wymienia zapisywanie celów.

Behawioryści  twierdzą, że działania ludzkie opierają się na dwóch głównych motywacjach, mianowicie: uzyskaniu przyjemności a druga to unikaniu bólu. Jeżeli chcemy zmienić jakieś zachowanie, wtedy należy skojarzyć je z jakimś bólem albo zyskaniem przyjemności, np.

 

1) „Jeżeli nie rzucę palenia papierosów, będę cierpiał z powodu bólu płuc”.

 

Teraz skupmy się na przyjemności:

 

2) „Jeżeli  rzucę palenie papierosów, będę atrakcyjniejszy dla partnerki; wreszcie udowodnię, że mam silną wolę itp.”

 

Najlepiej wypisać kilka takich skojarzeń. Powinny one być nasycone emocjami oraz barwnymi słowami. To zwiększy wpływ na sferę „poza – świadomości”.  Jest to ważne, gdyż wieloletnie uwarunkowania przechodzą do właśnie tej sfery. Dlatego zmieniając je, potrzeba nie tylko czasu, ale również posługiwania się językiem podświadomości.